Turban Row: Italian Envoy Assures Sikhs
Permalink

Turban Row: Italian Envoy Assures Sikhs

      Italy’s ambassador to India Giacomo Sanfelice di Monteforte has assured that religious…

Continue Reading →